Bilder på olika vattentag i Knivingaryd på Mönsterås-Åseda Järnväg

De sorgliga resterna av vattentornet, endast tanken i betong kvarstår.

Brunnen med stationär injektor. Det svarta röret som mynnar "mitt på" är anslutning för ånga från loket. Det horisontella kommer från brunnen. I brunnen sitter en injektor som när den matas med ånga "pumpar" vatten upp till loket.