Tre lok med olika spårvidd på samma spår. Först Gp3042 (891 mm), Gt4xxx (1067 mm)
och sist ett Normalspårigt B-lok. (Foto B Ferm)

Lokomotor och växel på fyrskensspåret...(Foton B Ferm)

Ritning av bangården ca 50