Första Märsta bussen fotograferad i Växjö strax efter leveransen.
Foto B. Ferm