Bildarkivet: Länkarna på denna leder till bilder av modeller byggda av föreningens medlemmar

Anders Johansson

Lasse Wallin

Lasse Gustafsson